Za zaštitu naše kompanije i naših poslovnih partnera

USAGLAŠENOST

Za kompaniju VEKA, usaglašenost znači više od jednostavnog pridržavanja zakona i standarda!

Mi smo porodična kompanija - grupacija. Vrednosti kao što su pouzdanost, posvećenost i transparentnost su naša načela. Zato smo još davno postavili sistem usaglašenosti, koji efikasno naglašava ove principe sa cilljem dugoročne i pouzdane saradnje sa svim našim poslovnim partnerima.

Ključna komponenta ovog sistema usaglašenosti je Whistleblower sistem (sistem uzbunjivača), koji zaposleni i poslovni partneri mogu koristiti da anonimno prijave informacije o kršenju usaglašenosti.

Compliance
Sistem uzbunjivača

Prijavite moguća kršenja pravila

Ovde možete pristupiti sistemu uzbunjivača Laumann grupe, kojoj pripada i VEKA AG.

https://laumann.hinweisgeben.eu/